konta

Posted by: Admin  :  Category: Web Hosting

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

Karty bankowe

konta osobiste

Karta przedp?acona to szczególnie wyborny pomys? na podarunek dla nastolatka. Dzi?ki niej rodzice zdo?aj? zacz?? wprowadza? dziecko w rzeczywisto?? finansów. Kart? przedp?acon? nie da si? wyda? wi?cej nad sum?, na któr? zosta?a do?adowana.Wi?c karta taka jest ca?kowicie bezpieczna

Dziewi?? zasad u?ytkowania pierwszej karty

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

  • Oznacz kart? natychmiast po jej otrzymaniu. Pilnuj przed destrukcj? lub zagubieniem.
  • Nie no? kodu PIN razem z kart? i nie notuj go na karcie, ani w ?adnym innym, ?atwo osi?galnym po?o?eniu – najbezpieczniej go zapami?taj i nikomu go nie demonstruj.
  • Nie podawaj nikomu numeru swojej karty, chyba ?e ma to bezpo?redni zwi?zek z urzeczywistnian? transakcj? lub zastrze?eniem karty.
  • P?ac?c kart?, nie tra? jej nigdy z zasi?gu wzroku. Zawsze analizuj kwot? transakcji przed zatwierdzeniem lub podpisaniem rachunku.
  • Nie korzystaj z pomocy nieznanych Ci ludzi przy bankomacie.
  • Zabieraj potwierdzenia transakcji ze sklepów i wydruki z bankomatów.
  • Ci?gle kontroluj stan rachunku karty finansowej. Je?li dojrzysz operacje, których nie poczyni?e?, b?yskawicznie poinformuj o tym Bank i niezw?ocznie zastrze? kart?.
  • Niezw?ocznie powiadom Bank o zagubieniu lub kradzie?y karty, uzyskaniu kodu PIN przez osoby trzecie oraz odmianie swoich danych adresowych.
  • Nie przechowuj karty z paskiem magnetycznym w pobli?u urz?dze? elektronicznych np. telewizora, telefonu komórkowego itp., bo mo?e to wywo?a? uszkodzenie i brak mo?liwo?ci dalszego u?ytkowania z karty.

Web Hosting Finds

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

Leave a Reply

*