ست کردن dns در nic.ir

Posted by: Admin  :  Category: Warez Hosting

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony


سامانه نام دامنه (DNS)

*برای ست کردن name server ها هم باید وارد هندل شوید و بعد از ورود به بخش دامنه
کارگزار دامنه (ns) را تغییر دهید.

دقت کنید قسمت مربوط به ip را لازم نیست پر کنید

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

بعد از وارد کردن ns ها دکمه ی اعمال را بزنید.

لازم به ذکر است برای ست شدن ns حدودا5 تا 24 ساعت زمان لازم است.

THE WAREZ PLANET |WAREZ HOSTING | OFFSHORE HOST | OFFSHORE HOSTING

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

Leave a Reply

*